Anatolia GSYF 2022 Yılı Başarısı

Anatolia GSYF 2022 Performans Grafiği

2021 Ağustos ayında kurulan Anatolia GSYF 2022 yılının ilk 5 ayında yıllık bazda %259 getiri sağlamıştır. (Kaynak)

Hedeflenen
Fon Büyüklüğü

Anatolia Fonun hedeflenen fon büyüklüğü 250.000.000 TL’dir.

Fon Süresi

10 Yıl süresi bulunmaktadır.

Çıkış Stratejisi

  • Halka Arz
  • Ulusal ve uluslararası fonlara hisse satışı
  • Stratejik ve kurumsal yatırımcılara hisse satışı

Yatırım Komitesi Üyeleri

Memet Yazıcı
Enes Tarık Uğurlu
Dr. M. Emre Çamlıbel
Mehmet Ali Ergin
Alim Telci

4+
Farklı Sektör Hedefi
10
Yıl Fon Süresi
25
Yatırım Hedefi
200M TL
Hedef Fon Büyüklüğü

Anatolia Fon Nedir?

Anatolia Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, KOBİ’lere yatırım yapma amacıyla Re-Pie Portföy A.Ş. tarafından kurulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimine tabii olan Türkiye’de kurulmuş bir girişim sermayesi yatırım fonudur.

 Başta Anadolu olmak üzere ürünü hazır, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan ve ihracat yapabilecek teknoloji odaklı KOBİ ölçeğindeki şirketlere yatırım yapmaktadır.  ​

Vergi Avantajları Nedir?

Vergi avantajlarından faydalanabileceğiniz bir girişim sermayesi yatırım fonudur.

  • GSYF’lerin kazançları, Kurumlar vergisine tabi değildir.
  • GSYF’lerin kazançları üzerinden stopaj oranı %0 olduğundan kesinti yoluyla vergi ödemezler.
  • GSYF’nın kazançları üzerinden kurum bünyesinde teorik olarak kesinti yapıldığı için, GSYF’ler tarafından katılma payı sahiplerine dağıtılan kar payı (temettü) vergi kesintisine tabi değildir.

Yatırımlarımız

KOBİ'lerin sadece %26'sı finans desteklerine ulaşabiliyor!

Anatolia GSYF

Anatolia Fonun yurtdışı fon kaynakları ile güçlü ilişkilere sahip olması sayesinde yatırım yaptığı KOBİ’lerin kolayca küresel pazarlara erişmesini sağlamaktadır.

 

Ayrıca Anatolia Fonun yatırımcıları da iş birliği sağlanan yurtdışı fonlarının sunduğu avantajlı yatırım fırsatlarına erişebilmektedir.​

 

KOBİ’lere sermaye desteği ile birlikte stratejik ortaklıklar üzerinden büyümesini sağlayacak önemli destekler verilmektedir.

 

Şirketlerin;

  • Malî yapılarının güçlendirilmesi,
  • Büyüme potansiyelinin desteklenmesi, bilânçonun yeniden yapılandırılması,
  • Yeni yatırımların yapılması sağlanmaktadır.