Anadolu'nun Büyüyen Girişim Sermayesi

Sanayi, Tarım, Enerji ve

Teknoloji Yatırımları

anatolia-line.png

Anatolia Fon Nedir?

Anatolia Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, KOBİ'lere yatırım yapma amacıyla Re-Pie Portföy A.Ş. tarafından kurulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimine tabii olan Türkiye'de kurulmuş bir girişim sermayesi yatırım fonudur.

 

Başta Anadolu olmak üzere ürünü hazır, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan ve ihracat yapabilecek KOBİ ölçeğindeki şirketlere yatırım yapacaktır.

Anatolia Yatırım Felsefesi Nedir?

Riski yüksek erken aşama girişimlere yatırım yapmak yerine kendi imkânları ile başarılar elde etmiş yeni  finansman desteği ile daha büyük başarılar elde edebilecek riski daha az KOBİ'lere yatırım yapmaktır.

iş görüşmesi

Hedeflenen
Fon Büyüklüğü

Anatolia Fonun hedeflenen  fon büyüklüğü 250.000.000 TL'dir.

Fon 
Süresi

10 Yıl

Çıkış Stratejisi

  • Halka Arz

  • Ulusal ve uluslararası fonlara hisse satışı

  • Stratejik ve kurumsal yatırımcılara hisse satışı

Yatırım
Komitesi Üyeleri

Şehir Skyline BW

KOBİ'lerin
sadece %26'sı finans desteklerine ulaşabiliyor!

Anatolia Logo.png

Anatolia Fonun yurtdışı fon kaynakları ile güçlü ilişkilere sahip olması sayesinde yatırım yaptığı KOBİ'lerin kolayca küresel pazarlara erişmesini sağlamaktadır.

Ayrıca Anatolia Fonun yatırımcıları da iş birliği sağlanan yurtdışı fonlarının sunduğu avantajlı yatırım fırsatlarına erişebilmektedir.

KOBİ’lere sermaye desteği ile birlikte stratejik ortaklıklar üzerinden büyümesini sağlayacak önemli destekler verilmektedir.

Şirketlerin;

  • malî yapılarının güçlendirilmesi,

  • büyüme potansiyelinin desteklenmesi, bilânçonun yeniden yapılandırılması,

  • yeni yatırımların yapılması sağlanmaktadır.

ANADOLU'DA KURULMUŞ İLK SPK ONAYLI FON

4+

Farklı Sektör Hedefi

10

Yıl Fon Süresi

25

KOBİ Yatırım Hedefi

250M

TL Fon Büyüklüğü

Yatırım
Portföyü

colendi-551_hd_hd.jpeg
mvp.png
download.png
download.jpeg
epic-games-filled.png
lime.png
instacart.png
Modern Tasarım Ofisi
global1.png

Halka Arz (IPO)
Öncesi Yatırım
Yapma

global2.png

Yakın Vadeli
Nakit Dönüşü
Elde Etme

global3.png

Küresel Yatırım
Ağına Erişme ve
Tecrübe Kazanma

Anatolia Global Investment
Partner Programı ile

3 Avantaja
Sahip Olun